เอกกรุ๊ป เปิดรับบุคลากรในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 • สัตวบาล                                จำนวนหลายอัตรา    วุฒิการศึกษา  ปวส.- ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม           จำนวนหลายอัตรา    วุฒิการศึกษา  ปวส.- ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ                     จำนวน 2 อัตรา        วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล          จำนวน 1 อัตรา        วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ช่างยนต์                                จำนวน 1 อัตรา        วุฒิการศึกษา  ปวส.- ปริญญาตรี

เอกสารหลักฐานสมัครงาน :

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (สำหรับตำแหน่งที่ระบุวุฒิการศึกษา)
 • ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย – หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานและความก้าวหน้า

 

สวัสดิการ :
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่มจากอุบัติเหตุ, เงินฌาปนกิจศพ, เงินช่วยเหลือพนักงาน / ญาติเสียชีวิต,
ทุนการศึกษาบุตร, ตรวจสุขภาพประจำปี, ชุดยูนิฟอร์ม, เที่ยวประจำปี, อบรมสัมนา, ประกันสังคม

 

สนใจสมัคร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
17/13 ถนนจารุวร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ (038) 464-400 ต่อ 211, (084) 362-1637  โทรสาร (038) 464-402 ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริหารบุคคล

หรือทาง E-mail address : hr@aekgroup.net

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน :
English | ภาษาไทย