หากใช้ Windows 10 และได้อัพเดทอย่างสม่ำเสมอ จะพบปัญหาภาษาเกินมา ทำให้การสลับต้องกดตัวเปลี่ยนภาษาบ่อยครั้งจนทำให้สับสน


ตัวอย่างภาษาที่เกินมา


วิธีแก้ไข

กด Start แล้วพิมพ์ “Windows PowerShell”พิมพ์คำสั่งตามลำดับ และในขั้นตอนสุดท้าย
กด “Y” เพื่อยืนยันเป็นอันเสร็จ