เมื่อทำการแก้ไขไฟล์ pdf แล้วต้องการ Save As… จะพบหน้าต่างสีขาว หรือหน้าว่างที่ไม่มีอะไรให้เลือกเลยในบางครั้ง
สามารถแก้ปัญหาได้โดย
1. เปิดโปรแกรม Acrobat Reader ไปที่เมนู Edit > Preferences…
2. เลือก หัวข้อ General
3. นำเครื่องหมายถูกออกจาก Show online storage when saving files
4. กด Ok ด้านล่าง เป็นอันเสร็จ