1. คลิ๊กขวาที่ไฟล์ PDF ใดก็ได้ เลือก Open with… > Choose another app
  2. คลิ๊กเลือก Adobe Acrobat DC และเลือกเครื่องหมายถูกที่ Alway use this app to open .pdf files
    จากนั้นกดปุ่ม OK
  3. ไอคอนไฟล์ PDF กลับมาเป็นปกติ สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อเปิดเข้าโปรแกรมได้โดยตรง